:: nechat se ode mne portrétovat ::
< Zpět <
( Bohužel t.č. není aktuální )
 • Fotografuji pro radost a ne z nutnosti, od čehož se odvíjí i můj způsob pojetí, zpracování a nakonec i honorování fotografie. Můj fotoateliér je vybaven profesionálními zábleskovými světly firmy Fomei, k dispozici mám i zásobu oděvních a dekorativních doplňků a rekvizit. Součástí poskytovaných služeb je i make-up.
 • K fotografování jednotlivce se snažím přistupovat co nejindividuálněji, to znamená, že se snažím přizpůsobit naturelu portrétovaného: jeho extrovertní a exhibicionistické rysy se pokusím zdůraznit a využít jich, na druhé straně ocitnu-li se tváří v tvář plachému introvertovi, budu to plně respektovat a vzniknou decentní fotografie. Fotografování probíhá výhradně na základě předchozí domluvy v přesně stanoveném termínu. Délka ateliérového "sezení" se odvíjí od složitosti scény, počtu záběrů a představ (i finančních) dotyčného. Běžné fotografování trvá 1,5 až 2 hodiny. Fotografie zaznamenané v digitální podobě posléze zpracovávám na počítači, přičemž ve výsledku vznikne série zhruba 8 až 15 nejlepších snímků z rozdílných typů záběrů, přičemž si ponechávám výhradní právo jejich výběru. Výsledné fotografie dodávám v tiskové kvalitě na CD.
 • Z uvedeného vyplývá, že je prakticky nemožné předem přesně stanovit celkovou cenu za fotografování v tom kterém případě. Honorář se odvíjí od doby strávené v ateliéru, pracnosti přípravy, počtu fotografovaných osob, použití rekvizit a líčení, náročnosti následného počítačového zpracování fotografií a v neposlední řadě i od invence nutné pro případné montáže a úpravy záběrů.

 •  
 • Cena základního fotografického sezení pro jednu až dvě osoby, bez náročnějšího stylingu, jehož výsledkem je série 8-10 fotografií, začíná na 2500 Kč.
 • Náročnější fotografování, kdy je výsledkem více snímků nebo je přítomno více osob, je použito více způsobů nasvícení a mění se pozadí, předchází složitější líčení, fotografuje se s aranží scény, s výrazem a rekvizitami se pohybuje kolem 3000 – 5000 Kč.
 • Fotomontáže a koláže jsou dle náročnosti za 500 až 2000 Kč za kus.

  (A ještě jedna maličkost: můj styl fotografování je postaven na navázání kontaktu s fotografovanou osobou, na úzké spolupráci s ní… to je důvod, proč se pokud možno vyhýbám fotografování miminek a batolat.)

  Ukázky proměn během jednoho ateliérového "sezení"

 •  
  < Zpět <